W&Å bygg AB startades 1990 av Bo Weber och Lars Åberg. Namnet W&Å är bildat av initialerna från delägarnas efternamn, Weber och Åberg. Idag har företaget 13 anställda, däribland snickare och målare, med inriktning på främst renovering, förvaltning och service. Företaget har ett eget finsnickeri vilket möjliggör bredare urval av beställningar. W&Å bygg har i många år sysslat med miljörenoveringar av bensinstationer och inriktning på service inom ren byggverksamhet. Företagets kunder är förutom privatpersoner bl.a. HSB, Sparbanken Öresund, Newseec, Hansa Oil och Ica.